C#’da access e bağlanmak ve veri çekmek

Aşağıdaki örnekte c#da access’e bağlanıp verileri bir buton sayesinde listboxa ekleyeceğiz..

1. database dosyasi (*.mdb) projenin kayıtlı olduğu klasörde bin/debug klasörünün içinde  olmalıdır.

2. data.oleb import edilmelidir.
using System.Data.OleDb;

3. bağlantıyı gerçekleştirecek kod parcasi her veri cekme isleminde kullanılacağı için bir fonksiyon halinde yazılması işleri kolaylaştıracaktır.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace WindowsFormsApplication3
{
  public partial class Form1 : Form
  {
		public Form1()	
		{
			InitializeComponent();
		}
		public OleDbConnection baglanti;
		public void Baglanti()
   {
			try
			{
				baglanti = new OleDbConnection
      ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=courses.mdb");
				baglanti.Open();
			}
			catch (OleDbException ex)
			{
				MessageBox.Show(ex.Message);
     }
		}
		private void Verileri_yazdirma()
   {
				OleDbCommand komut;
				OleDbDataReader oku;
				try
				{
					Baglanti();
					komut = new OleDbCommand();
         komut.CommandText ="Select courseName from  course_name";
					komut.Connection = baglanti;
					oku = komut.ExecuteReader();
					while (oku.Read())
					{
						listBox1.Items.Add(oku[0]);
					}
				}
				catch (OleDbException ex)
				{
         MessageBox.Show(ex.Message);
				}
			}
			private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
			{
				Verileri_yazdirma();
			}
		}
}

String işlevleri

strtolower(string $string)

Açıklama
Aldığı  string değişkenin tüm harflerini küçük karaktere çevirir.

Örnek

<?php
echo strtolower("DENEME");
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:    deneme

———————————————————————————————

strtoupper(string $string)

Açıklama
Aldığı  string değişkenin tüm harflerini büyük karaktere çevirir.

Örnek

<?php
echo strtoupper("Deneme");
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:  DENEME

——————————————————————————————— Devamı String işlevleri

Friendfeed dosya paylaşımı

Uzun zamandır kullandığımız friendfeed‘de artık dosyada paylaşabiliyorsunuz. Daha önceleri sadece resim paylaşımına izin veriyordu. Özellik gruplar ve şirketler tarafından istenmiş. Ancak şimdilik günlük sadece 3 adet müzik dosyası paylaşabiliyorsunuz ondan sonra size uyarı veriyor ;
“You can only upload 3 audio files every day. Please try again later.”
Umuyoruz ki “mp3 paylaşımı yapılıyor” gibisinden erişime engellenmez!
Kaynak

Facebook reklamları nasıl kaldırılır ?

Facebookdaki bazı reklamlar sıkıntı vermesi hasebiyle bu konuyu araştırdım,en sonunda bulduğum bir scriptle bu reklamlardan kurtulmuş oldum.

Öncelikle bilgisayarınızda web browser olarak mozilla firefox‘un yüklü olması gerekmektedir.Daha sonrada scriptin mozilla’da çalışabilmesi içinde Greasemonkey adında ufak bir plugin/eklenti kurmanız gerekmektedir.Eklentiyi kurmak için add to firefox demeniz yeterli.Son aşamada ise buraya girerek scripti plugine kurarsınız, tamamen etkinleşmesi içinde mozillayı açıp kapatmanız yeterli.İşlem tamamdır.Artık facebook reklamları internet tarayıcınızda gözkmeyecektir.

Verdikleri değerli bilgiler için İngilizce kaynaka ne kadar teşekkür etsek azdır.