Array(dizi) Fonksiyonlar

array_sum(array $dizi)

Açıklama
Aldığı dizinin tüm elemanlarını toplayıp bu değeri döndürür.

Örnek

<?php
   $dizi = array(7, 14, 21, 28);
   echo array_sum($dizi);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı: 70

———————————————————————————————
Devamı Array(dizi) Fonksiyonlar