Array(dizi) Fonksiyonlar

array_sum(array $dizi)

Açıklama
Aldığı dizinin tüm elemanlarını toplayıp bu değeri döndürür.

Örnek

<?php
  $dizi = array(7, 14, 21, 28);
  echo array_sum($dizi);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı: 70

———————————————————————————————

array_search(mixed $value,array $dizi)

Açıklama
Aldığı ilk parametre, 2. parametredeki dizide yer alıyorsa o değerinin dizideki indisini döndürür.

Örnek

<?php
  $dizi = array(7, 14, 21, 28);
  echo array_search(21,$dizi)."<br>";
  echo array_search(7,$dizi);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:
2
0

———————————————————————————————

array_unique(array $dizi)

Açıklama
Aldığı parametredeki dizide tekrar eden değerleri göstermeden döndürür.

Örnek

<?php
  $dizi = array(7, 14, 7, 21, 28, 28);
  $yeni=array_unique($dizi); 
  foreach($yeni as $key)
    echo $key." ";  
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:
7 14 21 28

———————————————————————————————
array_pop(array $dizi)

Açıklama
Aldığı parametredeki dizideki son elemanı döndürür.

Örnek

<?php
  $dizi = array(7, 14, 21, 28);
  echo array_unique($dizi);    
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı: 28

———————————————————————————————
count(array $dizi)

Açıklama
Aldığı parametredeki dizideki eleman sayısını döndürür.

Örnek

<?php
  $dizi = array(7, 14, 21, 28);
  echo count($dizi);    
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı: 4

———————————————————————————————

array_reverse(array $dizi)

Açıklama
Aldığı parametredeki dizinin elemanlarini tersini döndürür.

Örnek

<?php
  $dizi = array(1, 2, 3, 4);
  $yeni=array_reverse($dizi); 
  foreach($yeni as $key)
    echo $key." ";    
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı: 4 3 2 1

———————————————————————————————
array_push(array $dizi,miexd $value)

Açıklama
Aldığı ilk parametredeki dizinin sonuna, 2. parametredeki değeri ekler.

Örnek

<?php
  $dizi = array(1, 2, 3, 4);
  array_push($dizi,48); 
  foreach($yeni as $key)
    echo $key." ";    
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı: 1 2 3 4 48

———————————————————————————————

array_merge(array $dizi1, array $dizi2)

Açıklama
Aldığı iki diziyi birleştiririr.

Örnek

<?php
  $dizi1 = array(1, 2, 3, 4);
  $dizi2 = array(5, 10, 15, 20);
  $birlesim=array_merge($dizi1,$dizi2); 
  foreach($birlesim as $key)
    echo $key." ";    
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı: 1 2 3 4 5 10 15 20

———————————————————————————————

array_diff(array $dizi1, array $dizi2)

Açıklama
Aldığı ilk paramatredeki dizinin 2. dizide olmayan elemanları döndürür. Yani 1. dizinin 2. diziden farkını döndürür.

Örnek

<?php
  $dizi1 = array(1, 2, 3, 4);
  $dizi2 = array(1, 3, 5, 9);
  $fark=array_diff($dizi1,$dizi2); 
  foreach($fark as $key)
    echo $key." ";    
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı: 2 4

———————————————————————————————

array_intersect(array $dizi1, array $dizi2)

Açıklama
Aldığı 2 parametredeki dizilerin ortak elemanlarını döndürür.

Örnek

<?php
  $dizi1 = array(1, 2, 3, 4);
  $dizi2 = array(1, 3, 5, 9);
  $kesisim=array_intersect($dizi1,$dizi2); 
  foreach($kesisim as $key)
    echo $key." ";    
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı: 1 3

———————————————————————————————

array_shift(array $dizi)

Açıklama
Aldığı parametredeki dizinin ilk elemanını silerek döndürür.

Örnek

<?php
  $dizi = array(1, 2, 3, 4);
  array_shift($dizi); 
  foreach($dizi as $key)
    echo $key." ";    
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı: 2 3 4

———————————————————————————————

One thought on “Array(dizi) Fonksiyonlar”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *