C#’da ArrayList Sınıfının Kullanımı

ArrayList C#’ta bir class’dır. Diğer classlar gibi Arraylist’i de kullanabilmemiz için yavru değişkenini türetmeliyiz. Arraylist aslında bir dizidir.Fonksiyonlar çalışırken arkaplanda birden fazla dizi çalışır. Arraylist’i bir otosbüsü bekleyen yolcu kuyruğuna benzetebiliriz. En son gelen en arkaya geçer. Arraylist için de böyledir. En son eklenen eleman en son indisli elemandır. Eleman eklendikçe Arraylist de büyür, eleman sayısında bir sınırlama yoktur. Arraylist’in eleman türü object’tir. Bunu ilk örnekte daha iyi anlayacaksınız. Arraylist için şimdilik bu ön bilgiler yeterli. İsterseniz hemen Arraylist fonksiyonlarına geçelim.

ArrayList oluşturabilmek için projemize using System.Collections kodunu da eklemeliyiz. Bu kodla System.Collections kütüphanesini çağırmış oluruz.

Add Fonksiyonu:

ArrayList class’ından oluşturduğumuz yavru değişkene bir eleman eklemek için kullanılır. Mesela:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  ArrayList diziListe = new ArrayList();
  int[] dizi = new int[5] { 1, 2, 3, 4, 5 };diziListe.Add(dizi[2]);// diziListe'nin ilk elemanı 3 olur
  diziListe.Add(12); // diziListenin ikinci elemanı 12 olur
  diziListe.Add("kelime"); // dizilistenin üçüncü elemanı kelime stringi olur
  this.Text = diziListe[0].ToString();// Form'un başlığına 3 yazar
  this.Text = diziListe[1].ToString();// Form'un başlığına 12 yazar
  this.Text = diziListe[2]; // Form'un başlığına kelime yazar
}

Burada dikkat edilmesi gereken ilk nokta Add fonksiyonu ile Arraylist’e aynı anda sadece bir eleman ekleyebilmemiz. İkinci önemli nokta ise hem bir integer değeri ekledik hem de bir string değeri ekledik. Buradan da analaşılacağı üzere oluşturduğumuz Arraylist’e object türünde değerler atabiliyoruz. Mesela biz burda diziListe isimli yavru değişkene bool, double, float, string, byte, hatta Button, listBox türünde nesneler de ekleyebiliyoruz çünkü object türü değişken hepsini kapsayabiliyor.

AddRange Fonksiyonu:

AddRange fonksiyonu Add fonksiyonuna benzemektedir. Aradaki tek fark Add ile sade bir değeri ekleyebiliyorduk. AddRange ile ise Arraylist’e bir dizinin tamamını ekleyebiliriz.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  ArrayList diziListe = new ArrayList();
  int[] dizi = new int[5] { 11, 21, 34, 56, 74 };
  diziListe.AddRange(dizi);textBox1.Text = diziListe[2].ToString();// textBox1’in içine 34 yazar
}

Burada bir noktayı hatırlatalım, listBox’ın elemenları da bir dizidir. Yani şunu da yapabilirdik:

diziListe.AddRange(listBox1.Items);

Bu kod ile listBox içindeki bütün değerleri Arraylist’imizin içine ekleyebiliriz.

Clear Fonksiyonu:

Arraylist içindeki bütün elemanları silmek için kullanılan bir fonksiyondur.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  ArrayList diziListe = new ArrayList();
  int[] dizi = new int[5] { 11, 21, 34, 56, 74 };
  diziListe.AddRange(dizi);diziliste.Clear();// diziListe'nin içine tamamen temizler
  extBox1.Text = diziListe[2].ToString();// hata verir
}

Contains Fonksiyonu:

Fonksiyona parametre olarak verilen değişkenin Arraylist içinde olup olmadığına bakar. Eğer var ise true yok ise false döndürür.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  ArrayList diziListe = new ArrayList();
  int[] dizi = new int[5] {1,2,3,4,5 };
  diziListe.AddRange(dizi);
  if (diziListe.Contains(Convert.ToInt32(textBox1.Text))==true)
  {
    MessageBox.Show("girilen değer diziListe içinde mevcut");
  }
  else
  {
    MessageBox.Show("girilen değer diziListe içinde yok");
  }
}


Count Fonksiyonu:

Arraylist’in eleman sayısını döndüren fonksiyondur.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  ArrayList diziListe = new ArrayList();
  int[] dizi = new int[] {1,2,3,4,5,6 };
  diziListe.AddRange(dizi); textBox1.Text = diziListe.Count.ToString();//textBox1'in içine 6 yazar
}

IndexOf Fonksiyonu:

Arraylist içinde istediğimiz elemanı aramak için kullanırız. Fonksiyonun üç farklı kullanımı vardır. En genel olanı parametre olarak sadece aranan elemanın kendisini alanıdır. Eğer aranan eleman Arraylist içinde var ise elemanın indis numarasını, yok ise -1 döndürür. IndexOf fonksiyonu aramaya Arraylist’in başından başlar.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  ArrayList diziListe = new ArrayList();
  string[] dizi = new string[5] {"aa","bb","cc","dd","ee" };// fonksiyonun parmetresi aradığımız elemandır
  diziListe.AddRange(dizi);
  int sıra; sıra = diziListe.IndexOf("cc", 0, diziListe.Count - 1);
  textBox1.Text = sıra.ToString();
}

LastIndexOf Fonksiyonu:

IndexOf fonksiyonu gibi Arraylist iinde herhangi bir elemanı aramak için kullanılır. IndexOf’tan farkı aramaya sondan başlamasıdır. Elaman sayısı çok fazla olan Arraylist’lerde aradığımız eleman sonlara daha yakınsa bu fonksiyon bize hız kazandırır. Eğer aranan eleman Arraylist içinde var ise elemanın indis numarasını, yok ise -1 döndürür.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  ArrayList diziListe = new ArrayList();
  string[] dizi = new string[5] {"aa","bb","cc","dd","ee" };
  diziListe.AddRange(dizi); int sıra; sıra = diziListe.LastIndexOf("dd", 0, diziListe.Count - 1); // Aramaya sondan başladığı için elemanı ikinci seferde bulur. Eğer IndexOf kullansaydık elemanı üçüncü seferde bulacaktı.
  textBox1.Text = sıra.ToString();
}

Insert Fonksiyonu:

Arraylist içinde herhangi bir aralığa eleman eklemek için kullanırız. Araya eleman eklediğimiz için Arraylist’in eleman sayısı da artmış olur (tıpkı otobüs beklerken birinin araya girmesi gibi). Fonksiyonun ilk parametresine elemanı eklemek istediğimiz indis numarasını, ikinci parametreye ise elamanı yazarız.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  ArrayList diziListe = new ArrayList();
  string[] dizi = new string[5] { "aa", "bb", "cc", "dd", "ee" };// diziListe.AddRange(dizi);
  diziListe.Insert(2, "ff"); // diziListenin 2 numaralı indisine ff ekledik. diziListenin eleman sayısı 6 oldu.
  textBox1.Text = diziListe[2].ToString(); // textBox1'in içine ff yazar.
}

InsertRange fonksiyonu:

Fonksiyonun Insert fonksiyonunda tek farkı araya birden fazla elemanı bir seferde ekleyebilmesidir.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  ArrayList diziListe = new ArrayList();
  int[] dizi = new int[5] { 0, 1, 2, 3, 4 };
  diziListe.AddRange(dizi); int[] eklenecek=new int[3]{ 10, 11, 12 };
  diziListe.InsertRange(2, eklenecek); // diziListenin 2 numaralı indisinden sonra {10,11,12} dizisini ekledik. diziListenin eleman sayısı 8 oldu. // diziListenin son hali{0,1,10,11,12,2,3,4,5} şeklidedir.
  textBox1.Text = diziListe[2].ToString(); // textBox1'in içine 10 yazar.
}

Remove Fonksiyonu:

Fonksiyona parametre olarak girilen elemanı Arraylist’in içinde bulur ve siler. Arraylist’in eleman sayısı 1 azalmış olur.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  ArrayList diziListe = new ArrayList();
  int[] dizi = new int[5] { 0, 1, 2, 3, 4 };
  diziListe.AddRange(dizi);
  diziListe.Remove(3)textBox1.Text = diziListe[3].ToString(); // textBox1'in içine 4 yazar.
}

RemoveAt Fonksiyonu:

Remove fonksiyonundan tek farkı parametre olarak elemanı değil elemanın indis numarasını almasıdır.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  ArrayList diziListe = new ArrayList();
  int[] dizi = new int[5] { 7, 8, 9, 10, 11 };
  diziListe.AddRange(dizi); diziListe.Remove(2);
  textBox1.Text = diziListe[2].ToString(); // textBox1'in içine 10 yazar.
}

Reverse Fonksiyonu:

Arraylist’in eleman sıralamasını tersine çevirmek için kullanılır.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  ArrayList diziListe = new ArrayList();
  int[] dizi = new int[5] { 7, 8, 9, 10, 11 };
  diziListe.AddRange(dizi); diziListe.Reverse();// dizi bundan sonra {11,10,9,8,7} halini alır.
  textBox1.Text = diziListe[2].ToString(); // textBox1'in içine 9 yazar.
}

Sort Fonksiyonu:

Arraylist’in elamanlarını küçükten büyüğe doğru sıralamak için kullanılır. Eğer elemanlar string tipinde ise alfabetik sıralama yapar.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  ArrayList diziListe = new ArrayList();
  string[] dizi = new string[4] { "Ankara", "İzmir", "İstanbul", "Gaziantep" };
  diziListe.AddRange(dizi); diziListe.Sort(); //dizinin son hali {"Ankara","Gaziantep","İstanbul","İzmir"} şeklinde olur.
  textBox1.Text = diziListe[3].ToString(); // textBox1'in içine İzmir yazar.
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *