Recursive Fonksiyonlar

Recursive fonksiyonlar herhangi bir döngü kullanmadan (for, do while, while..) kendisini çağırarak yazılan fonksiyonlardır.

Örneğin; faktoriyel hesaplayan bir fonksiyonu önce normal bir şekilde sonra recursive şekilde yazalim.


int faktoriyel(int n)
{
    int fakt=1;
    for(int i=1; i<=n; i++)
    {
      fakt=fakt*i;
    }
    return fakt;
}

Şimde de recursive şekilde yazalım.. Devamı Recursive Fonksiyonlar