Array(dizi) Fonksiyonlar

array_sum(array $dizi)

Açıklama
Aldığı dizinin tüm elemanlarını toplayıp bu değeri döndürür.

Örnek

<?php
   $dizi = array(7, 14, 21, 28);
   echo array_sum($dizi);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı: 70

———————————————————————————————
Devamı Array(dizi) Fonksiyonlar

String işlevleri

strtolower(string $string)

Açıklama
Aldığı  string değişkenin tüm harflerini küçük karaktere çevirir.

Örnek

<?php
echo strtolower("DENEME");
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:    deneme

———————————————————————————————

strtoupper(string $string)

Açıklama
Aldığı  string değişkenin tüm harflerini büyük karaktere çevirir.

Örnek

<?php
echo strtoupper("Deneme");
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:  DENEME

——————————————————————————————— Devamı String işlevleri