Recursive Fonksiyonlar

Recursive fonksiyonlar herhangi bir döngü kullanmadan (for, do while, while..) kendisini çağırarak yazılan fonksiyonlardır.

Örneğin; faktoriyel hesaplayan bir fonksiyonu önce normal bir şekilde sonra recursive şekilde yazalim.


int faktoriyel(int n)
{
    int fakt=1;
    for(int i=1; i<=n; i++)
    {
      fakt=fakt*i;
    }
    return fakt;
}

Şimde de recursive şekilde yazalım..

int faktoriyel(int n)
{
    if (n==1)
      return 1;
    else
      return n*faktoriyel(n-1) ;
}

Başka recursive foksiyon örnekleri

void draw(int count, int limit)
{
   if (count <= limit)
   {
       for(int i = 0 ; i < count ; i++)
          cout << "*" ;
       cout << endl;
       draw(count + 1, limit);
    }
}

Eğer fonksiyon çalıştırılırsa –> draw(3,7);
***
****
*****
******
*******

———————————————————————-

void countUntil(int low, int up)
{
   if (low <= up)
   {
       cout << low <<" ";
       countUntil(low + 1, up);
    }
}

Eğer fonksiyon çalıştırılırsa –> countUnti(2,8);
2 3 4 5 6 7 8

———————————————————————-

Bir dizideki en büyük elemanı bulan recursive fonksiyonu yazalım.

int enBuyuk(int dizi[],int ilk, int son)
{
   int buyuk;
   if(ilk==son)	
       return dizi[ilk]; 
   else						
   {
	   buyuk=enBuyuk(dizi,ilk+1,son);
	   if(dizi[ilk]>=buyuk) 
         return dizi[ilk];
	  else 
         return buyuk;
   }
}

Eğer dizi[5]={5,23,28,7,1} olursa enBuyuk(dizi,0,4);
NOT: 0 ile 4 başlangıç ve son indisler..
28

———————————————————————-

Fibonacci sayisini bulan recursive fonksiyon..

int Fib(int n)
{
   if (n<=1) return n;
   else return Fib(n-1) + Fib(n-2);
}

{fn } = 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,… (fibonacci serisi)
Eğer fonksiyon çalıştırılırsa –>
Fib(4); // 3
Fib(5); // 5
Fib(6); // 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *