String işlevleri

strtolower(string $string)

Açıklama
Aldığı  string değişkenin tüm harflerini küçük karaktere çevirir.

Örnek

<?php
echo strtolower("DENEME");
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:    deneme

———————————————————————————————

strtoupper(string $string)

Açıklama
Aldığı  string değişkenin tüm harflerini büyük karaktere çevirir.

Örnek

<?php
echo strtoupper("Deneme");
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:  DENEME

———————————————————————————————

ucfirst(string $string)

Açıklama
Aldığı  string değişkenin ilk harflerini büyük karaktere çevirir.

Örnek

<?php
echo ucfirst("dENEME");
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:    DENEME

———————————————————————————————

str_repeat(string $string, int $multiplier)

Açıklama
İlk parametre olarak aldığı  string değişkenini ikinci parametre de girilen integer sayı kadar tekrar eder.

Örnek

<?php
echo str_repeat("+-",5);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:    +-+-+-+-+-

———————————————————————————————

strlen(string $string)

Açıklama
Aldığı  string değişkenin uzunluğunu integer olarak döndürür.

Örnek

<?php
echo strlen("Türkiye");
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:    7

———————————————————————————————

trim(string  $string)

Açıklama
Aldığı  string değişkende başta ve sonraki boşlukları siler.

Örnek

<?php
$kelime=" İstanbul";
echo trim($kelime);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:    İstanbul

———————————————————————————————

is_string(mixed  $var)

Açıklama
Parametre  olarak aldığı değişken string ise true,  değilse false döndürür.

Örnek

<?php
$var="10";
if (is_string($var))
echo "var string bir değişkendir";
else
echo "var string bir değişken değildir";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:   var string bir değişkendir.
NOT: Örnekte "10" ne kadar sayi gibi gözüksede çift tırnak içinde olduğu için string olarak algılanır.

———————————————————————————————

strrev(string  $string)

Açıklama
Parametre  olarak aldığı string değişkeni tersine çevirir.

Örnek

<?php
echo strrev("hello");
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:   olleh

———————————————————————————————

str_pad(string $string, int $length, mixed $pad_type)

Açıklama
İlk aldığı string parametre değerine ikinci parametre olarak girilen sayıya tamamlanıncaya kadar üçüncü  girilen değer  eklenir.

Örnek

<?php
echo str_pad("merhaba",10,"+");
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:   merhaba+++

———————————————————————————————

substr(string $string, int $start, [int $length])

Açıklama
String olarak aldığı parametrenin belirtilen indisinden başlayarak gene belirtilen uzunlukta alınmasını sağlar.

Örnek

<?php
echo substr("merhaba",0,3)."<br>";
echo substr("merhaba",2)."<br>";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:    mer
rhaba
Burada ilk ekran çıktısında 0. indisten itibaren 3 harfi yazdırıldı. İkincisinde iste uzunluk verilmediği için 2.  indisten itibaren geriye kalan yazdırıldı.

———————————————————————————————

strpos(string $string, mixed $var)

Açıklama
String olarak aldığı parametrenin içinde ikinci parametre olarak girilen değer varsa o değerin hangi indiste olduğunu döndürür. Eğer 2. parametredeki değer 1. parametrede yer almıyorsa birşey geri  döndürmeyecektir.

Örnek

<?php
echo strpos("alanya","n")."<br>";;
echo strpos("alanya","a")."<br>";;
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:     3
0

NOT: Örnekte olduğu gibi aranan değer birden fazla bulunuyorsa ilk değerin bulunuğu indis yazılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *