String işlevleri

strtolower(string $string)

Açıklama
Aldığı  string değişkenin tüm harflerini küçük karaktere çevirir.

Örnek

<?php
echo strtolower("DENEME");
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:    deneme

———————————————————————————————

strtoupper(string $string)

Açıklama
Aldığı  string değişkenin tüm harflerini büyük karaktere çevirir.

Örnek

<?php
echo strtoupper("Deneme");
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:  DENEME

——————————————————————————————— Devamı String işlevleri